AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Çağımızda ilerleyen diş hekimliği mesleğinde bir diş hekiminin bir kliniği ideal bir şekilde tek başına idare etmesi zordur. Bu açıdan diş hekimliği yardımcısı büyük önem taşımaktadır.... Devamı >>
ANESTEZİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında... Devamı >>
FİZYOTERAPİ

Yaralanma, hastalık, ortopedik özür, hareket sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır... Devamı >>
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

Programdan mezun olan öğrenciler Diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre hastadan elde edilen ölçü model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli... Devamı >>
OPTİSYENLİK

Optisyenlik Programı'nın, öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilen, sorgulayabilen ve yaratıcı niteliklere sahip... Devamı >>
RADYOTERAPİ

Hızla gelişen ve yüksek teknolojiye sahip çok önemli bir sağlık bilimi olan radyoterapideki yeni gelişen aygıtlar, kanser tedavisinde yüksek başarı sağlamaktadır... Devamı >>
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi... Devamı >>
TIBBI LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Analitik düşünme yeteneğine sahip, toplam kalite felsefesini ve etik değerleri benimseyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanın gereksinimlerini... Devamı >>
İLK VE ACİL YARDIM

İlk Yardım ve Acil Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim vermektedir. Hızla değişen ve gelişen sağlık sektöründe gereksinimi her geçen gün daha fazla hissedilen... Devamı >>
ODYOMETRİ

Odyometri Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim vermektedir. Odyometri teknikeri, odyometri alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun... Devamı >>

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

Ortopedik Protez ve Ortez Programı, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim vermektedir. Bu program kapsamında değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu... Devamı >>